Georgian
Russian
Kurmanji
English

DENG Û BEHS

ეზიდთა სასულიერო საბჭოს 2018 წ. კალენდარი

2017-12-04

ეზიდთა სასულიერო საბჭომ გამოსცა 2018 წლის ეზიდური კალენდარი. კალენდრის შეძენა შესაძლებელია თბილისის ეზიდურ ტაძარში"ზიარატა ეზიდ". კალენდარში მოყვანილია ეზიდური რელიგიური დღესასწაულები, რომლებიც აღინიშნება ერაყში (ეზიდხანში), ასევე ის დღესასწაულები, რომლებიც ისტორიული სამშობლოს გარეთ ეზიდურ თემებში აღინიშნება. გამოვიდა კალენდრის ორი ვერსია: ეზიდურ-ქართული და ეზიდურ-რუსული. კალენდარი დაბეჭდილია დავით ბადოის ფინანსური მხარდაჭერით. 

 

Pela berî vê 

E'yd û çalakî

Sala 2019

    Îlon    

Duş

Sêş

Çarş

Pêncş

Înî

Şem

Yekş

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

17 Îlon 2019

Recent news

 - 

The website was prepared by the Spiritual Council of Yezidis of Georgia, within the framework of the "Program of Tolerance, Civic Self-Awareness and Support for Integration" of the United Nations Association of Georgia and the United States Agency for International Development. The views and considerations expressed in the publication should not be taken as an official position of the United States Agency for International Development and the UN Association.