Georgian
Russian
Kurmanji
English

DENG Û BEHS

ეზიდური კალენდარი 2022

2021-12-20

ეზიდთა სასულიერო საბჭომ საქართველოში 2022 წლის რელიგიური კალენდარი გამოსცა. კალენდრის შეძენა შესაძლებელია თბილისის ეზიდურ ტაძარში.

წლევანელი კალენდარი ეზიდური თემის წევრის ჯინდიე მამე ქაშახის ფინანსური მხარდაჭერით გამოიცა.

Pela berî vê 

E'yd û çalakî

Sala 2022

    Kanûna paşîn    

Duş

Sêş

Çarş

Pêncş

Înî

Şem

Yekş

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

24 Kanûna paşîn 2022

Recent news

 - 

The website was prepared by the Spiritual Council of Yezidis of Georgia, within the framework of the "Program of Tolerance, Civic Self-Awareness and Support for Integration" of the United Nations Association of Georgia and the United States Agency for International Development. The views and considerations expressed in the publication should not be taken as an official position of the United States Agency for International Development and the UN Association.