Georgian
Russian
Kurmanji
English

DENG Û BEHS

ეზიდურ ტაძარს გერმანიიდან დელეგაცია ესტუმრა

2018-03-27

26.03.3018 - საქართველოს ბაპტისტურ-ევანგელური ეკლესიის პროექტის ფარგლებში საქართველოს ეწვივნენ სტუმრები გერმანიიდან. პროექტის მიზანია მრავალფეროვნება, ტოლერანტობა და რელიგიების ურთიერთგაცნობა. სტუმრებმა მოინახულეს საქართველოს სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობა და ასევე ეზიდურ ტაძარს ეწვივნენ. დელეგაციას თანახლდა ბაპტისტურ-ევანგელური ეკლესიის ეპისკოპოსი ილია ოსეფაშვილი და ამავე ეკლესიის წევრი ალექსანდრე ქავთარაძე. სტუმრებს დახვდნენ ეზიდთა სასულიერო საბჭოს წინამძღოლი დიმიტრი ფირბარი და ტაძრის მსახური მჯევრი შეიხი ნური. 

Pela berî vê 

E'yd û çalakî

Sala 2021

    Çirya pêşîn    

Duş

Sêş

Çarş

Pêncş

Înî

Şem

Yekş

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

25 Çirya pêşîn 2021

Recent news

 - 

The website was prepared by the Spiritual Council of Yezidis of Georgia, within the framework of the "Program of Tolerance, Civic Self-Awareness and Support for Integration" of the United Nations Association of Georgia and the United States Agency for International Development. The views and considerations expressed in the publication should not be taken as an official position of the United States Agency for International Development and the UN Association.